Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość

 

Wstęp

1. Anna Szafran motohobby.pl z siedzibą w Krosno, Przemysłowa 19 ,62-050 Mosina,

Regon: 302172339, NIP: 7772228391- zwanej dalej „motohobby.pl” umożliwia kupowanie, towarów i usług (produkty), przy pomocy sieci: elektronicznej (internet - pod adresem www.motohobby.pl)

 

2. Administratorem danych osobowych jest motohobby.pl z siedzibą w Krośnie, przy ul. Przemysłowa 19, 62-050 Mosina

 

3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie.

 

Kupowanie

 

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów).

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, między korzystającym ze sklepu zwanym dalej „Klientem”, a motohobby.pl

 

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub - na jego życzenie - faktury VAT wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

4. Klient wykonuje w sklepie czynności związane z wybraniem produktów, złożeniem zamówienia i odbiórem zamówionych produktów oraz zapłatą.

 

6. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierający ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.

 

7. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie www.motohobby.pl ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia w toku jego przetwarzania zawierającego ostateczną specyfikację istotnych elementów zamówienia dla ilości i cech podanych w zamówieniu. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po "Przyjęciu do realizacji zamówienia" przesyłanego w kolejnym mailu.

 

8. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

9. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 

10. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamawiane produkty są dostępne w magazynach firmy lub jej dostawców.

 

11. Klient płaci cenę za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość - gotówką, w momencie odbioru lub przelewem bankowym.

 

 

Dostawa

 

 

1. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski i innych krajów, pocztą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania. W przypadku braku informacji o cenie wysyłki do kraju docelowego należy zapoznać się z nią na stronie sklepu w zakładce „WYSYŁKA”.

 

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Podstawą uznania gwarancji jest posiadanie dokumentu zakupu.

 

2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

 

3. W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych oraz w sklepie internetowym motohobby.pl. Sklep internetowy motohobby.pl dodatkowo udziela telefonicznych lub mailowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

Czas reklamacji jest określony do 14 dni od daty zgłoszenia.

 

4. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego motohobby.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. 
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

motohobby.pl, Krosno, Przemysłowa 19 ,62-050 Mosina, lub na adres e-mail: sklep@motohobby.pl

 

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany powyżej. 

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

Pozostałe:

 

1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Wszystkie zdjęcia zawarte w serwisie motohobby.pl są jego własnością. Ich wtórne użycie musi być za zgodą właściciela serwisu. Wykorzystanie zdjęć bez zgody pociąga za sobą skutki prawne określone w przepisach.

2. Zgodnie z Ustawą PWP art. 156 pkt 1. ust 3., napis nanoszony na dywanikach ma jedynie charakter informacyjny do jakiej marki lub modelu samochodu dywanik jest przeznaczony i nie ma sugerować, że jest to produkt oryginalny producenta samochodu oferowany w sieci autoryzowanej sprzedaży. Każdy komplet jest oznaczony danymi producenta. Dywaniki są wyprodukowane przez naszą firmę.

 

3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie lub przy jednorazowym składaniu zamówienia są przetwarzane przez motohobby.pl, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

4. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie.

 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

 

Opublikowano 01 października 2012r. W stosunku do wcześniej złożonych zamówień obowiązuje poprzednia wersja regulaminu.

 

 

Życzymy udanych zakupów

motohobby.pl